Főoldal

 

Magamról

 

Zene

 

Letöltés

 

Filozófia

 

Kapcsolat

 

youtube

soundcloud

facebook

Filozófiai háttér

„Egy malakuthoz hasonlatos tudati szinten küzdök a kín, a rossz, a háborúk ellen zenémmel és nélküle.

Van bennem egy elnyomhatatlan együttérzés a lét körforgásában élőkkel és egy leküzdhetetlen örök vágy, hajlam az aszkézisre.

Világnézetem nem párhuzam nélküli, hisz a zene mellett szintén gyermekkorom óta foglalkozom különböző népek vallásaival, kultúráival, művészeteivel, jelképeikkel és azok eredetével. Hatottak rám a sámánizmus, a bön, az univerzalizmus, a taoizmus, a védák, a szufizmus, a Tibeti, az Egyiptomi és más halottaskönyvek, az ajurvéda, a buddhizmus, a tibeti és további misztériumok, mesék, mondák, eredettörténetek, mítoszok, sok meditációs forma és a tudatos álmodás.

<

Ezek mögött a hivatkozások, fogalmak mögött húzódó összefüggések erősítettek meg hitemben és elgondolásaimban, elképzeléseimben, nem dogmatikusan szabályozzák az életem. Számomra a vallás filozófia. Képlékeny, nem érinthetetlen dolog. Foglalkozni kell vele, de nem kiragadni eredeti szerepéből, kontextusából. Van, amit már nem tudunk megélni belőle eredeti közössége hiányában. A fent említettek segítenek a saját és az egyetemes emberi lélek keresésében, megismerésében és (irányításában). A zenével is a közös emberi lélek hangját keresem. A kollektív tudatra és tudattalanra hangolódva próbálok formálni és formálódni. Szeretném felébreszteni és megőrizni a globális, közös kulturális múltat, aminek bizonyítékai számomra a pentaton skálák, a sámánizmus, a dob, az íj, a zene, a mese, a rituális áldozat, a révület vagy tánc, mivel ezek megjelennek és fellelhetőek minden kontinensen. Ezt a globális összefonódást racionalizálni, aktualizálni kell. Célom továbbá felhívni a család, identitás, kultúra/tradíciók, vallás, természet (növény és állatvilág), természeti népek és tudásuk megőrzésének fontosságára a figyelmet és saját szintemen tenni értük.

Nézetem szerint nem ezek az elképzelések, hanem minden más elgondolás idealista, naiv, hiszen történetünket tekintve e fogalmak tartalmához állunk a legközelebb, így ezekből kell építkeznünk. Amelyik tudomány, elmélet, vagy művészeti ág ezeket nem veszi tekintetbe, az távolabb már nem állhat az embertől és természettől.

A zene, számomra gyógyítás, koncentráció, összpontosítás, meditáció, transz állapot, varázslás, mágia, tudatállapot-váltás, tudatmódosítás, kollektív tudattalan (akasha, pszi-mező), alvilágban, felvilágban járás, a tudatalatti feltörése, találkozás az őseimmel, ima, álomidőhöz hasonlatos dolog. Identitásom, entitásom és gondolataim térképe. A látszólag nem érzékelhető érzékelése és közvetítése. Állandóságot kifejező folyamatos változás. A zene rezgés, a rezgés minden létező alapvető természete, alapja. A lélek is rezgés, a rezgés lélek, a lélek zene.

A gyakorlás az ösztönt tudatossá, a tudatot ösztönössé teszi. A zeném és a hegedűm életforma, a testem, szellemem része, én meg része az egésznek.” / Bajovics Milán

Malakut

A Malakut iszlám és szufi kultúrkörből származó arab szó, az ősképek világát jelenti. Nem egy racionálisan érthető, kifejezhető szó, hanem egy tudatállapot

– de például álom közben és halál után is tartózkodhat a lélek malakutban.

Spirituális intellektus, lelki érzékelés, az érzéki érzékelés uralmának világa.

A végső tudatállapot – az angyali uralom (Hijab) – előtti tudati szint, ahol még létezik tudat, „én”.

A középső világ (al jabarut) kettéágazó tudatának lelki része (al malakut), a fizikai, testi (al mulk).

Egy megálló Isten felé.

Ráébreszt, hogy a metafora fontosabb, mint a direkt egyirányú összefüggés. A léleknek és a tudatnak is szüksége van metaforákra, szimbólumokra.

Fotó: Bajovics Milán